Hírek / Miért fontos az adó egy százalék felajánlása?!

1 decade ezelőtt 51

bohócdoktor szja 1% felajánlás

A legtöbb adófizető nincs tisztában vele, hogy a személyi jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlása hogyan működik, kerül-e valamibe az adófizetőnek és hogy milyen célokat, tevékenységeket támogathatnak vele. Az adóbevallás egyik fontos része, hogy a személyi jövedelemadónk 1 százalékáról rendelkezhetünk valamely civil szervezetnek, +1 százalékról pedig egyháznak, vagy kiemelt költségvetési előirányzatnak. Amennyiben nem nyilatkozunk az 1+1 százalékról, vagy lekéstük a határidőt, vagy helytelenül adtuk meg az adatokat, úgy az 1+1% az államot illeti meg.

bohócdoktor szja 1% felajánlás

Adó 1% felajánlással a Bohócdoktorokért!

Adóbevalláskor 1%-hoz az adószám: 18472273-1-06

Tehát az 1+1% felajánlása nem kerül semmibe a magánszemélyeknek, ellenben akár életet is menthet vele.

Az adó 1+1%-ával ugyanis egyházakat és közhasznú tevékenységeket végző szervezeteket támogathatunk, amelyek a felajánlott adományt a legtöbb esetben működésre, fejlesztésre és másokon való segítségnyújtásra fordítják. Az adomány felhasználása szervezetenként eltérő lehet. A működésről és a tevékenységről a szervezet alapító okiratában, annak honlapján, vagy bemutatkozásában tájékozódhatunk.

Többek között ezekre a célokra fordíthatjuk az 1 százalékot:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermekvédelem, ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
fogyasztóvédelem,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

Segítsen Ön is az adója 1+1 százalékának felajánlásával az egyházak, a kiemelt költségvetési előirányzatok és a civil szervezetek munkásságát! A rendelkező nyilatkozatot a bevallástól függetlenül legkésőbb 2013. május 21-ig küldheti meg az adóhatóság részére!

Olvassa el a teljes cikket